Voor wie is coaching geschikt ?


Coaching is geschikt voor iedereen die zich er voor open stelt, in een professionele context maar ook op persoonlijk vlak.


Iedereen kan beroep doen op coaching, ongeacht niveau van functie of statuut.