Wat is outplacement ?

"Outplacement" of "professionele heroriëntatie" wordt gedefinieerd als een reeks diensten en advies verleend door een dienstverlener, namens een werkgever, om een ​​ontslagen werknemer in staat te stellen zichzelf terug vinden en om zo snel mogelijk een baan bij een nieuwe werkgever te vinden of een professionele activiteit als zelfstandige te ontwikkelen.