Voor wie ?

Hoewel ontslag zelden een prettige ervaring is, kunt u op zijn minst op de "pauze-knop” drukken en de balans opmaken van uw carrière.

Het kan ook zijn dat u niet ontslagen bent, maar desalniettemin diep nadenkt over uw vorige carrière en deze graag een nieuwe impuls wilt geven, zelfs om een ommezwaait van 180 ° te maken ...

In beide gevallen is het mijn doel om u tijdens dit proces van reflectie te ondersteunen en te begeleiden en u concrete handvaten te geven in elk van de verscheidene fasen.