Hoe werkt psychotherapie ?


Eerste gesprek


Het eerste gesprek dient om kennis te maken en een vertrouwensband op te bouwen.

De patiënt legt uit wat hem of haar heeft aangezet om een afspraak te maken, zodat ik kan inschatten welke hulp nodig is.

Daarnaast worden er praktische afspraken gemaakt, zoals de timing en de duur van de sessies en de prijs.Volgende sessies


Het doel van de begeleiding is de patiënt te helpen zijn of haar problemen te overkomen, zonder grote veranderingen in persoonlijkheid teweeg te brengen.

De sessies verlopen in de vorm van een discussie: door te luisteren, vragen te stellen en opmerkingen te maken, help ik de patiënt om zijn of haar situatie en problemen te belichten en reik ik de nodige hulpmiddelen aan om er beter mee om te gaan.

Mijn aanpak is pragmatisch en oplossingsgericht.

Ik probeer mijn patiënten steeds op een open en tolerante manier te begeleiden, zonder te oordelen en met respect voor hun persoonlijkheid en tempo.


Het einde van de therapie


Hoe weet je wanneer een psychotherapie ten einde loopt?

Dit moment is niet altijd gemakkelijk te herkennen. Het is daarom aangewezen steeds de doelstellingen die aan het begin van de therapie werden vastgelegd, in herinnering te brengen: wat was het probleem waarvoor de patiënt contact had gezocht? Welke vooruitgang werd ondertussen geboekt?

Zowel de psycholoog als de patiënt kunnen vragen of de therapie stopgezet kan worden, maar de beslissing moet op een doordachte manier genomen worden.

De psychotherapie kan ook tijdelijk stopgezet worden als men de situatie wil afwachten en kijken hoe die evolueert.