Voor wie ?


Het overkomt ons allemaal wel eens dat we met problemen van psychologische aard te maken krijgen. Soms is het niet mogelijk zelf het hoofd te bieden aan zulke problemen en kan ook je omgeving je niet voldoende helpen.

In dat geval is het aangewezen de hulp van een professionele hulpverlener in te roepen.

Er zijn geen slechte redenen om een psycholoog in te schakelen – het gevoel er nood aan te hebben, volstaat. Mogelijke redenen zijn:

  • je slecht in je vel voelen: angstig zijn, depressie, …
  • een pijnlijke gebeurtenis meemaken of een obstakel moeten overwinnen,
  • relatieproblemen (als koppel, binnen je gezin, op je werk)
  • voor een moeilijke beslissing staan: om een beter inzicht te krijgen, de voor- en nadelen te kunnen analyseren, zich voor te bereiden op mogelijke gevolgen.
  • etc.