Deontologische Code :


Het scheppen van een wederzijdse vertrouwensband is essentieel voor het slagen van een psychotherapie.

De patiënt kan zijn moeilijkheden en grieven enkel ten volle uitdrukken wanneer de psychotherapeut respectvol en bereidwillig is, geen oordeel velt en de professionele geheimhouding kan garanderen.

Als lid van de Commissie van Psychologen (lidnummer 722214690) respecteer ik de deontologische code (geheimhouding tijdens en na de psychotherapie, respect voor de waardigheid en de rechten van de klant, verantwoordelijkheid, integriteit, eerlijkheid en competentie).

Voor meer informatie, bezoek https://www.compsy.be/deontologie-wetgeving